Teelt
Wij telen 27 ha tulpen in een sortiment van 15 cultivars. Al onze tulpen staan in zuidelijk Flevoland op zware klei. Deze gronden zijn zoals dat in onze sector heet maagdelijk wat betekent dat er niet eerder tulpen hebben gestaan. Wij draaien mee in het teeltplan van drie akkerbouwers en gebruiken als voorvrucht graan. Door deze graanstoppel vast te laten kunnen we de tulpen normaal gesproken in de eerste week van november planten.
Het planten
Bollen kleiner dan omtrekmaat 10 cm worden op het veld geplant. Dit zogenaamde plantgoed wordt gesorteerd in totaal 5 maten. Elke maat wordt na het sorteren nagelezen en alle bollen worden geteld zodat wij weten hoeveel bollen wij van een bepaalde maat hebben. Met deze gegevens maken we een planning van de verwachtte oppervlakte en de verwachte opbrengst. Om de bollen tegen ziekten te beschermen worden deze voor het planten gedoucht met water met daarin gewasbeschermingsmiddelen. Deze zorgen ervoor dat de bollen minder vatbaar zijn voor met name schimmelziekten. Brandhoff, onze transporteur brengt de kisten met bollen naar het land. Op het land worden de bollen in een vooraf bepaalde volgorde naar de plantmachine gebracht. De plantcombinatie is van loonbedrijf Heyboer die voor ons het plant- en rooiwerk doet. De plantmachine plant de bollen op de gewenste plantdichtheid tussen twee netten in de door de akkerbouwer pas bewerkte grond. De grondbewerking vindt plaats door de grond eerst te ploegen en vervolgens met de rotoreg fijner te maken. Door de zware grond is de term fijn erg relatief. De grond bevat soms nog steeds kluiten met een doorsnede van 15 cm. De netten worden door de plantmachine weer met grond bedekt zodat de tulp wortels kan gaan maken.
Het groeiproces
De tulpenbol wortelt het beste als de grond wat bezakt is en er een mooie bui regen is gevallen. De wortels groeien vanuit de wortelwal van de bol naar buiten en doorgroeien de onderliggende grond.
In de maand januari wordt de grond bespoten om onkruiden te doden en kieming van nieuwe onkruiden tegen te gaan. Wij zijn hiervoor gecertificeerd volgens de normen van MPS wat staat voor een milieuvriendelijke manier van werken. Wij hebben daarin al jarenlang de hoogste klasse bereikt met zowel de teelt als de broei. Veel bedrijven die gecertificeerd zijn, zijn dit alleen voor de broei. Wij zetten alleen in als het echt nodig is. In februari strooien wij kunstmest voor een optimale groei van de bol. In februari komen vaak de eerste tulpen al boven en deze groeien afhankelijk van de weersomstandigheden rustig door totdat de tulpen zo eind april gaan bloeien. Zo snel als het gewas het toelaat gaan we starten met de selectie. eerst kijken we naar de breking van het blad, later kijken we naar breking van de bloem. Dit is belangrijk werk omdat alle viruszieke planten verwijderd moeten worden. Op virus wordt namelijk ook gekeurd door de BKD, deze keuringsinstantie beoordeelt alle partijen op met name virus en doet dit vanuit de wet. Tijdens de teelt zorgen wij ervoor dat de tulpen voldoende water hebben voor de groei. Als er geen regen valt, laten wij de percelen door de betreffende akkerbouwers beregenen met oppervlaktewater.