Projecten

Op deze pagina vindt u een overzicht van de projecten die op ons bedrijf zijn en worden uitgevoerd. Wij vinden het belangrijk nieuwe kennis te ontwikkelen en bestaande kennis te gebruiken op ons bedrijf. De projecten zijn meestal gericht op energiebesparing of een beter inzicht in de kosten.

Project ‘gesloten watersyteem’ uitgevoerd in het kader van het lozingsbesluit door 6 broeiers, Proeftuin Zwaagdijk en de WUR. In het bijgaand pdf-bestand kunt u de eindrapportage lezen.

Project ‘meerlagenteelt tulp, ideale belichting’ uitgevoerd samen met plant lighting en Proeftuin Zwaagdijk samen met 9 andere tulpenbedrijven.

Project ‘Verminderde Circulatie’ uitgevoerd in het kader van de meerjarenafspraak energie door DLV-Plant en PPO-bollen.
In bijgaand pdf-bestand kunt u de eindrapportage lezen van het onderzoek dat voor een deel op ons bedrijf is uitgevoerd.
Eindrapportage ‘Verminderde Circulatie’

Tulips 4 All naar aanleiding van een marktonderzoek door Marja Hoorweg van Florissant Projecten is de groep tulips4all ontstaan die zich op twee zaken richt: belangenbehartiging naar de bloemenveiling en het bevorderen van het contact tussen kopers en kwekers. Via deze link ziet u waar tulips4all voor staat en wie meedoen. ‘hier leest u meer over florissant projecten’

Project ‘Cel van de toekomst’ om de afhankelijkheid van energie te verminderen en de kwaliteit van onze bollen te behouden zijn we samen met Proeftuin Zwaagdijk een project gestart. We zijn op zoek gegaan naar de beste bewaarmethode en doen daarvoor onderzoek zowel in twee cellen bij ons als in een proefcel van Zwaagdijk.